Boete en verzoening

De Biecht is het Sacrament van Boete en Verzoening. In dit Sacrament kan iedereen vergeving vinden.

Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvang de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.” (Joh. 20, 22-23)

De Biecht bewerkt Gods vergeving wanneer de biechteling berouw heeft, zijn zonden belijdt en het voornemen maakt niet meer te zondigen.

Dit Sacrament geeft de mogelijkheid met God steeds opnieuw te beginnen. Als we biechten, omhelst God ons!

Wilt u meer informatie over de Biecht? Dan kunt u contact opnemen