Doopsel

Het Doopsel is het eerste Sacrament dat een mens ontvangt, vaak al als baby enkele maanden na de geboorte. Het maakt ons tot kind van God, neemt ons op in de gemeenschap van de Katholieke Kerk en maakt ons vrij van de erfzonde. Hier is er meer over te lezen en zien.

Iedereen kan gedoopt worden. Zowel pasgeborenen als jongeren en volwassenen kunnen zich laten dopen. Dit kan op verschillende momenten: baby’s en kleine kinderen kunnen na de H. Mis op zondagochtend worden gedoopt of in een aparte viering op bijvoorbeeld zaterdagmiddag.

Jongeren en (jong)volwassenen worden meestal in de Paaswake gedoopt. Voorafgaande aan het Doopsel word je door iemand van het pastoraal team voorbereid op het ontvangen van het Doopsel en het leven als christen.

Wilt u meer informatie over het Doopsel? Neem dan zeker contact met ons op!