Huwelijk en jubilea

Het kerkelijk huwelijk is één van de zeven sacramenten die de Katholieke kerk rijk is en is de vereniging van man en vrouw in een verbond dat met God wordt gesloten. Het zijn de man en vrouw die elkaar het sacrament toedienen door het ja-woord naar elkaar uit te spreken! De pastoor is er getuige van en vraagt daarna Gods zegen over jullie huwelijk en zegent en besprenkelt de ringen met wijwater.

Het sacrament van het huwelijk kan men alleen aan elkaar toedienen als tenminste een van de partners katholiek is gedoopt. Als één van de partners niet is gedoopt of gedoopt in een andere traditie, dan is toestemming (dispensatie) van de Bisschop nodig. Dit regelt de pastoor of kapelaan. Voorafgaande aan deze bijzondere viering van het huwelijk, vindt er een periode van voorbereiding plaats.