Wijding en toewijding

In de Rooms-Katholiek kerk is er een eigen Sacrament waar mannen gewijd kunnen word tot priester of diaken. Als priester of diaken kan je (een deel van) sacramenten verzorgen binnen een parochie. Ook krijg je de zorg voor alle parochianen in de aangewezen parochie, om de gelovigen zo goed mogelijk te ondersteunen in het christelijke leven.

Voordat iemand diaken of priester wordt gewijd is er een voorbereidingstraject. Hierin volgen ze een opleiding afhankelijk van wat God van hen heeft gevraagd. Wil je meer weten over de mogelijkheden om priester of diaken te worden neem dan contact op.