Ziekenzalving

Christus had een bijzondere aandacht voor zieken. Hij gaf zijn leerlingen de opdracht mee zieken te genezen. Vanaf de allereerste tijd heeft het christendom zich sterk gemaakt voor zorg aan zieken en ouderen. Iedere gelovige die oud of ziek is, kan van een priester het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Dit sacrament geeft troost, vrede en kracht. Het helpt de zieke om zijn toestand en lijden te verbinden met het lijden van Christus. De ziekenzalving wordt toegediend door zalving met olie op het voorhoofd en de handen.

Wilt u meer informatie over de ziekenzalving? Dan kunt u contact opnemen.